Pokorná Jarmila: Některé otázky obchodního práva Evropských společenství

Karel Marek

Abstrakt

V současné době vychází nadepsaná publikace z pera brněnské autorky JUDr. Jar­mily Pokorné, CSc. Publikace je věnována svobodě pohybu zboží, otázkám evropského práva ochranných známek i svobodě posky­tování služeb, usazování a pohybu kapitálu. Dále obsahuje pojednání o obchodních spo­lečnostech a právu hospodářské soutěže.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Pokorná Jarmila: Některé otázky obchodního práva Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 248-250. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10111

Plný Text: