Směnka jako zajišťovací a platební prostředek u tzv. spotřebitelských úvěrů

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Naše současná směnečná praxe bývá někdy hodnocena jako "inflační". Domnívám se, že po právu. A nejde přitom jen o prostou četnost výskytu směnky. Ta se totiž objevuje i v těch oblastech, pro které je typické nerovné postavení subjektů a kde mohou být některé vlastnosti směnek spíše zneužity. V tomto ohledu někdy vzbuzují pochybnosti ty směnky, na kterých figuruje spotřebitel jako dlužník podnikatele, jehož výrobky či služby si kupuje nebo užívá zajiným účelem než pro podnikání. Množí se názory, že spotřebitel by měl mít u tak náročného institutu, jakým bezesporu směnka je, odpovídající "právo na neznalost".

Stránky:
737–745
Metriky

541

Views

292

PDF views