Roč.19,č.3(2011)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2011