Stanovení tržní síly a její význam v soutěžním právu

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
V tomto článku se zabýváme pojmem tržní síla, jejím určováním, měřením a vlivem na praktickou aplikaci norem soutěžního práva. Rozebíráme nejdůležitější aspekty, které tržní sílu ovlivňují a jsou standardně zkoumány ze strany soutěžních úřadů. Zdůrazněno je, že tržní sílu nelze zaměňovat s tržním podílem a je třeba vždy posuzovat i další aspekty, jako jsou charakter relevantního trhu, bariery vstupu, protivážná tržní síla kupujících atd. Rovněž se zabýváme možnostmi přímého hodnocení tržní síly, zejména tzv. Lernerovým indexem a možnostmi jeho praktické aplikace v soutěžním právu. Použití přímých metod a obecně více ekonomického přístupu v soutěžním právu při měření tržní síly je hodnoceno z hlediska praxe českého i zahraničních soutěžních úřadů. Závěrem shrnujeme zjištěné skutečnosti a polemizujeme o využitelnosti přímých nástrojů pro měření tržní síly před soudy v České republice.

Stránky:
515–524
Biografie autora

Kamil Nejezchleb

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand

Zuzana Hajná

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistentka soudkyně Nejvyššího správního soudu; externí doktorandka
Metriky

619

Views

290

PDF views