Stanovení tržní síly a její význam v soutěžním právu

Kamil Nejezchleb, Zuzana Hajná

Abstrakt

V tomto článku se zabýváme pojmem tržní síla, jejím určováním, měřením a vlivem na praktickou aplikaci norem soutěžního práva. Rozebíráme nejdůležitější aspekty, které tržní sílu ovlivňují a jsou standardně zkoumány ze strany soutěžních úřadů. Zdůrazněno je, že tržní sílu nelze zaměňovat s tržním podílem a je třeba vždy posuzovat i další aspekty, jako jsou charakter relevantního trhu, bariery vstupu, protivážná tržní síla kupujících atd. Rovněž se zabýváme možnostmi přímého hodnocení tržní síly, zejména tzv. Lernerovým indexem a možnostmi jeho praktické aplikace v soutěžním právu. Použití přímých metod a obecně více ekonomického přístupu v soutěžním právu při měření tržní síly je hodnoceno z hlediska praxe českého i zahraničních soutěžních úřadů. Závěrem shrnujeme zjištěné skutečnosti a polemizujeme o využitelnosti přímých nástrojů pro měření tržní síly před soudy v České republice.

Bibliografická citace

NEJEZCHLEB, Kamil a Zuzana HAJNÁ. Stanovení tržní síly a její význam v soutěžním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 515-524. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5668

Plný Text: