K některým otázkám právní úpravy obchodních společností v rámci Evropských společenství

Jarmila Pokorná

Abstrakt

Svoboda usazování a svoboda pohybu kapitálu vyvolaly nutnost harmonizace v oblasti práva obchodních společností, protože vzájemně kompatibilní právní regu­lace této oblasti v jednotlivých členských státech Evropských společenství je nezbytná pro realizaci uvedených svobod.

Bibliografická citace

POKORNÁ, Jarmila. K některým otázkám právní úpravy obchodních společností v rámci Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 38-53. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10439

Plný Text: