K některým otázkám právní úpravy obchodních společností v rámci Evropských společenství

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Svoboda usazování a svoboda pohybu kapitálu vyvolaly nutnost harmonizace v oblasti práva obchodních společností, protože vzájemně kompatibilní právní regu­lace této oblasti v jednotlivých členských státech Evropských společenství je nezbytná pro realizaci uvedených svobod.

Stránky:
38–53
Metriky

365

Views

101

PDF views