K dřívějším, současným a budoucím prostředkům ochrany proti nekalé soutěži

Petr Hajn

Abstrakt

Práce na novém občanském zákoníku i podstatně "štíhlejším" zákoníku obchodním nutí k zamyšle­ní, kde v tomto novém uspořádání soukromého práva nalezne své místo regulace nekalé soutěže a jaká bu­de podoba této úpravy. Dosavadní vývoj legislativních prací směřuje k tomu, aby se tato úprava stala součástí občanského zákoníku. Takové řešení si lze dobře před­stavit a v mnohém by bylo nepochybně praktičtější než současná úprava v zákoníku obchodním; z ní totiž ne­ní příliš patrné, které z institutů občanského zákoníku jsou použitelné v záležitostech nekalé soutěže. Vyslo­veně nešťastné je pak řešení, které na náhradu škody zpúsobené nekalou soutěží (tj. škodu deliktní) vztahu­je (pomocí odkazu v § 757 ObchZ) režim objektivní odpovědnosti za škodu vzniklou porušením závazko­vého vztahu (§ 373 ObchZ).

Bibliografická citace

HAJN, Petr. K dřívějším, současným a budoucím prostředkům ochrany proti nekalé soutěži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 398-404. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8371

Plný Text: