Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy
vydání první, ASPI Praha 2006, 336 s., 450 Kč

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 327-329. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7255

Plný Text: