Obchodní firma a nekalá soutěž

Eva Večerková

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je vymezit jednoznačně pojem „obchodní firma“ podle ustanovení § 8 obchodního zákoníku, odlišit jej od pojmu „obchodní jméno“ a přitom poukázat na některé důležité změny, které přinesla právní úprava po tzv. harmonizační novele obchodního zákoníku (zejména, že ne každý podnikatel má obchodní firmu) a z toho vyplývající dopady tzv. absolutní právní ochrany firmy (již ne na všechny podnikatele). V rámci tzv. relativní právní ochrany firmy, tj. ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži (§ 44–54), která se vztahuje na všechny dotčené osoby (nejen na podnikatele s firmou), jsem se pokusila nastínit zejména problematiku aktivní legitimace (soutěžitelé, spotřebitelé, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů). U obou způsobů ochrany obchodní firmy jsem se snažila poukázat na některá problematická ustanovení, k nimž uvádím případná možná východiska (např. výkladem některých ustanovení, novelizací zákona apod.).

Bibliografická citace

VEČERKOVÁ, Eva. Obchodní firma a nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2008, č. 1, s. 31-41. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7105

Plný Text: