Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Eva Teyschlová

Abstrakt

Účelem tohoto příspěvku o licenčních smlouvách k předmětům průmyslového vlastnictví je podat po­drobnější informace o tomto smluvním typu třetí čás­ti obchodního zákoníku ve světle novel leges specialiae a aktuálním údajům o registracích těchto smluv.

Bibliografická citace

TEYSCHLOVÁ, Eva. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 137-146. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7686

Plný Text: