K ochraně informačního a dovednostního předstihu při podnikání

Petr Hajn

Abstrakt

V lidském životě je zpravidla úspěšnějším ten, kdo disponuje hodnotnějšími informacemi a dovede ty­to informace lépe uplatnit. Specifické znalosti a dovednosti, kterými se určitý subjekt odlišuje od svých konkurentů, jsou tak i základem jeho pozice v hospodářské soutěži. Platilo to vždy, v sou­časné informační společnosti to platí zvlášť výrazně.

Bibliografická citace

HAJN, Petr. K ochraně informačního a dovednostního předstihu při podnikání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 245-252. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8391

Plný Text: