Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Většina z odborných příspěvků publikovaných v tomto čísle časopisu bude autory řádně vykázána ve vnitřních informačních systémech a posléze předána do rejstříku vědeckých informací (RIV). Podle takto vykázaných publikací se - zatím - rozděluje velká část financí v rámci veřejné institucionální podpory. Pro celý systém hodnocení se vžil ne zrovna lichotivý název „kafemlejnek“.
Kdo někdy jeho podstatu vysvětloval např. svým zahraničním kolegům, možná potvrdí, že první jejich reakcí bývá nelíčený úžas, na který následují výpady vůči bibliometrickému hodnocení.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 499-500. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6243

Plný Text: