Roč.16,č.1(2008)

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2008