Roč.25,č.3(2017)

Editorial

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2017