Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů
2. vydání (aktualizované a rozšířené), ASPI Praha, 2005, 268 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 75-77. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7620

Plný Text: