Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Otázka, zda nesplnění smluvních povinností představuje formu nekalé soutěže, patří k aktuálně diskutovaným otázkám na formálních i neformálních odborných fórech. V reakci na tyto probíhající diskuse se ve svém příspěvku pokusím prezentovat závěry, které v tomto směru přinesla zejména německá a rakouská doktrína a judikatura. Současně se pokusím zhodnotit i jejich přínos pro českou právní vědu.

Stránky:
76–80
Metriky

466

Views

149

PDF views