Roč. 28, č. 1 (2020)

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2020

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
3-5

Články

Štěpán Kořínek
7-20
Jozef Záhora
21-35
Martin Hapla
37-54
Maxim Tomoszek
55-70
Jan Ferfecký, Jan Scheuer, Josef Šíp
71-94
Matej Horvat
95-120

Doktorandské příspěvky

Martina Martino Baráková
121-138

Aktuality pro právní praxi

Marek Domin
139-156