Roč.15,č.2(2007)

Studentské příspěvky

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2007