K zákonu o konkursu a vyrovnání (2. část)

Karel Marek

Abstrakt

Ve veřejnosti stále panuje přesvědčení, že uvolnění projednávání konkursů a vy­rovnání by se nepříznivě dotklo transformace naší ekonomiky. Podle našeho názoru by tomu tak mohlo být jedině tehdy, kdyby na případnou řadu podánío zahájení vy­rovnávacího nebo konkursního řízení, příp. na jejich možnost, nebylo na nadpodnikové ani podnikové úrovni nijak reagováno.

Je přitom možno souhlasit s tím, že zejména u rozsáhlejších podniků s větším počtem zaměstnanců nebude jednoduché ustanovení zákona uplatnit. Lze mít též za to, že pozornost věiitelů se začne soustřeďovat i na "nové" podniky, někdy vzniklé bez dostatečně kvalitního podnikatelského záměru, jejichž působení bylo mnohdy i umožněno poměrně benevolentním přístupem při poskytování úvěru a příp. dalších výhod.

Uveřejněný obsah textu zákona pak podle našeho názoru prokazuje, že procesní úkony, které jsou s realizací a aplikací zákona v konkrétním případě potřebné, jsou náročné nejenom na odbornost, ale také na dobu potřebnou k jejich provádění. Nejde rozhodně o zákon obsahově jednoduchý.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K zákonu o konkursu a vyrovnání (2. část). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 123-137. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10402

Plný Text: