Vytěsnění anonymního akcionáře

Roč.14,č.3(2006)

Abstrakt
Jedna z posledních novel obchodního zákoníku zákon č. 216/2005 Sb. zavedla do českého právního řádu mimo jiné také tzv. pravý squeeze-out (právo výku­pu účastnických cenných papírů). Jde o institut zná­mý i z jiných vyspělých států. Oproti postupu, jenž je upraven v rámci podnikových kombinací v § 220p obchodního zákoníku (zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře), vytěsnění předpokládá zachová­ní akciové společnosti. Ke změně dochází "pouze" na straně akcionářů; podstatou je vynucené přeskupení společenské struktury společnosti.

Stránky:
257–261
Metriky

684

Views

522

PDF views