Účelovost nebo účelnost didaktické parcelace závazkového práva?

Roč.20,č.4(2012)

Abstrakt
Reakce na zásadní změny normativního základu, kolem něhož jsou vybudovány pedagogické obory občanského a obchodního práva, se dá hypoteticky očekávat někde mezi dvěma (doufám, že rovněž jen hypotetickými) extrémy:
- nechat věci „při starém“ a přizpůsobit se jen novému obsahu úprav
- „nenechat kámen na kameni“ a vých předpisech provést „revoluci“ ve výuce soukromého práva.

Stránky:
319–325
Biografie autora

Josef Bejček

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Metriky

755

Views

161

PDF views