Hušek, J.: Občanský soudní řád

Eva Večerková

Abstrakt

Recenze publikace - Hušek, J.: Občanský soudní řád (úplné znění s komentářem a rejstříkem)
Prospektrum, Praha 2000, s. 400

Bibliografická citace

VEČERKOVÁ, Eva. Hušek, J.: Občanský soudní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 336. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8413

Plný Text: