Roč.10,č.2(2002)

Polemika

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2002