K akciovým společnostem formou podniku se zahraniční účastí

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
U akciových společností mohou stanovy určit vydání zaměstnaneckých akcií a spojit s nimi určité výhody. Pokud z obchodního zákonníku nebo stanov nevy­plývá něco jiného, mají majitelé zaměstnaneckých akcií stejná práva jako ostatni akcionáři. Stanovy určí postup pro nabytí, převod a vrácení zaměstnaneckých akcií. Souhrn částí jmenovitých hodnot nepodléhajících splacení u všech zaměstnaneckých akcii nesmí překročit 5 % základniho jmění.

Stránky:
83–91
Metriky

431

Views

153

PDF views