K akciovým společnostem formou podniku se zahraniční účastí

Karel Marek, Zdeňka Štěpánková

Abstrakt

U akciových společností mohou stanovy určit vydání zaměstnaneckých akcií a spojit s nimi určité výhody. Pokud z obchodního zákonníku nebo stanov nevy­plývá něco jiného, mají majitelé zaměstnaneckých akcií stejná práva jako ostatni akcionáři. Stanovy určí postup pro nabytí, převod a vrácení zaměstnaneckých akcií. Souhrn částí jmenovitých hodnot nepodléhajících splacení u všech zaměstnaneckých akcii nesmí překročit 5 % základniho jmění.

Bibliografická citace

MAREK, Karel a Zdeňka ŠTĚPÁNKOVÁ. K akciovým společnostem formou podniku se zahraniční účastí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 83-91. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10179

Plný Text: