LÁLA, Daniel. Druhy podílů v kapitálových společnostech

Kamil Kovaříček

Abstrakt

Recenze LÁLA, Daniel. Druhy podílů v kapitálových společnostech

Praha: C. H. Beck, 2020, 259 s. ISBN 978-80-7400-778-1.

Bibliografická citace

KOVAŘÍČEK, Kamil. LÁLA, Daniel. Druhy podílů v kapitálových společnostech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 703-712. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13978

Klíčová slova

Druhy podílů; Daniel Lála; povinnost akcie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

GERLOCH, Aleš. Teorie práv. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.