Kvalita není jen z nouze ctnost - i méně může být více

Josef Bejček

Abstrakt

Činnost fakulty a naplňování jejich hlavních cílů v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, publikační i ve spolupráci s právní praxí jsou přirozeně limitovány materiálními, personálními, organizačně právními a dalšími pod­mínkami, v nichž fakulta působí. Ekonomické možnosti fakulty (které se projevují zejména ve mzdových podmínkách, informačním zázemí, frekvenci a délce zahraničních studijních pobytů, úrovni obslužných činností apod.) podstatným způsobem ovlivňují zájem perspektivních odborníků o práci na fakultě, a tím i úroveň jejích absolventů.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Kvalita není jen z nouze ctnost - i méně může být více. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 5-7. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9337

Plný Text: