Průcha, P.: Živnostenské právo

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Průcha, P.: Živnostenské právo
MU Brno, 1. vydání, 2005, 163 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Průcha, P.: Živnostenské právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 414. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7660

Plný Text: