K některým otázkám společného obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným

Jarmila Pokorná

Abstrakt

Podle ust. § 114 odst. 3 Z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku (dále jen ObZ) může jeden obchodní podíl náležet více osobám. Svá práva z takového obchodního podílu mohou tyto osoby vykonávat jen společným zástupcem a k splaceni vkladu jsou zavázány společně a nerozdílně. Na základě citovaného ustanovení bychom mohli společný obchodní podíl charakterizovat jako podíl, který jako celek náleží více osobám, přičemž každá z nich nemůže sama o sobě ani vykonávat společnická práva a povinnosti ani s podílem nijak disponovat. Pro účel realizace společnických práv si musí držitelé společného obchodního podílu ustanovit společného zástupce.

Bibliografická citace

POKORNÁ, Jarmila. K některým otázkám společného obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 27-33. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9436

Plný Text: