Soutěžní prostředí a kartelové právo v České republice

Josef Bejček

Abstrakt

Článek komentuje podmínky vývoje kartelového práva v ČR zejména ve vztahu k privatizaci a k přechodu ke standartním formám tržní ekonomiky. Vyjadřuje se ke konkurenčnímu konkurenčnímu vztahu mezi úsilím o rychlou privatizaci a sna­hou o vytvoření soutěžního prostředí v ČR a komentuje základní faktory, které soutěžní prostředí u nás ovlivňují, a sice stav naší ekonomiky, proces sbližování na­šeho a evropského práva a dopady zahraničního obratu na náš trh (včetně dotačních a protekcionistických opatření).

Dále je podán stručný rozbor úplné právní úpravy kartelového práva. a jejího obchodního vývoje.

Závěrem se uvádí několik úvah o českém kartelovém právu v mezinárodním kon­textu a o návaznostech k tzv. Římské dohodě a k Asociační (Evropské) dohodě.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Soutěžní prostředí a kartelové právo v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 3-19. [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9390

Plný Text: