Roč. 27, č. 3 (2019)

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2019

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Josef Kotásek
305–309

Články

Alexander J. Bělohlávek
311–347
Petr Dostalík
349–362

Doktorandské příspěvky

Zuzana Dvořáková
363–385

Recenze a anotace

Pavel Datinský
387–392
Petr Kilian
393–397
Anna Katerina Vintrová
399–403

Zprávy z vědeckého života

Kristýna Bónová
405–407