Odměna za provedení díla v německém právu

Zdeněk Tobeš

Abstrakt

Hlavní povinností objednatele ze smlouvy o dílo je nepochybně zaplacení odměny za zhotovení díla. Právní úprava této problematiky má velký význam nejen z hlediska smluvních stran konkrétní smlouvy, ale i z hlediska celkové situace v národním hospodář­ství, o čemž svědčí i změny v právní úpravě této pro­blematiky v německém občanském zákoníku, ke kte­rým došlo v nedávné době s cílem zlepšení poměrů v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a to zejména v oblasti výstavby.

Bibliografická citace

TOBEŠ, Zdeněk. Odměna za provedení díla v německém právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 214-220. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7699

Plný Text: