K zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.

Karel Marek

Abstrakt

Pod č. 137/2006 Sb. byl vydán nový zákon o veřejných zakázkách. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2006.
V přechodných a závěrečných ustanoveních zákona č. 137/2006 Sb. je přitom řešen vztah k úpravě prove­dené dosavadním zákonem č. 40/2004 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 5. 2004.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 181-188. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7271

Plný Text: