Všeobecná právně kulturní inspirace Všeobecného zákoníku občanského z r. 1811

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Všeobecný občanský zákoník z r. 1811 (ABGB) se jako vynikající dílo evropské právní kultury nesmazatelně vepsal do české právní kultury a právního vědomí.
U oslav jubileí už to tak bohužel bývá, že se blahopřání scvrknou na několik variant obecných klišé, která nemohou vystihnout to, co chceme říci, jinak, než jen ve velmi zobecněné podobě. Útěchou nám může být, že skutečný význam jubilanta málokdy závisí na tom, co se o něm řekne; platí to ostatně o jakýchkoliv oslavných řečech, totiž že ony význam oslavence nevytvářejí. V nejlepším případě jej věrně a stručně popíší, v horším případě jej nezaslouženě nadhodnotí, a v tom nejhorším případě jej nedocení. Věřím, že ta poslední možnost se na oslavné konferenci stát prostě nemůže, zatímco zdvořilé a uctivé přehánění zásluh oslavence nelze vyloučit. Často

Stránky:
201–207
Biografie autora

Josef Bejček

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Metriky

255

Views

136

PDF views