K právní úpravě klamavé reklamy v nekalé soutěži

Eva Večerková

Abstrakt

Z tradičního zpracování problematiky reklamy v rámci práva nekalé soutěže vyplývá, že reklama v ja­kékoli nekalé podobě byla velmi hojnou nekalosoutěž­ní praktikou. Tehdejší zákonodárce pojal "klamavou reklamu" a další jiné formy nekalosoutěžní reklamy praktičtěji než současný zákonodárce. Konkrétní skut­kovou podstatu pojmenoval "nekalá reklama" a za­řadil ji v zákoně hned pod generální klauzuli (určitě proto, že se jednalo o nejčastěji se vyskytující nekalo­soutěžní jednání).

Bibliografická citace

VEČERKOVÁ, Eva. K právní úpravě klamavé reklamy v nekalé soutěži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 4, s. 294-302. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7884

Plný Text: