Detaily autora

Volková, Jana, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika