Detaily autora

Pullmannová, Helena, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika