Detaily autora

Schwarzová, Monika, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 13 (2006) - Kvartér
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Abstrakt  PDF