DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik

Abstrakt

Alkali contents (potassium and sodium) were determined in the carbonate rocks of Líšeň Fm. (limestones and calciturbidites) in the dump area in the eastern part of the Mokrá Quarry (Moravian Karst). Th e alkali contents are relatively high: the siliciclastic beds in calciturbidites contain 1.8–5.0 wt. % K2O and 0–2.2 wt. % Na2O. The enhanced potassium contents in calciturbidites are associated with feldspar and mica clasts in siliciclastic beds. The sodium contents in siliciclastic beds come from albite (clastic and authigenic). The carbonate beds of the calciturbidites show only very low concentrations of both elements.

Bibliografická citace

Štelcl, J., Zimák, J., & Donocik, R. (2013). DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1578

Klíčová slova

Moravian Karst, Líšeň Formation, alkali distribution, limestones, calciturbidites

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Štelcl, J. – Zimák, J. (2002): Přirozená radioaktivita hornin v západní a východní části velkolomu Mokrá. – MS, PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Štelcl, J. – Zimák, J. (2010): Obsahy alkálií v paleozoických sedimentech těžených ve velkolomu Mokrá. – MS, PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Štelcl, J. – Zimák, J. (2012): Obsahy alkálií v paleozoických sedimentech v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá. – MS, PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Štelcl, J. – Zimák, J. – Donocik, R. (2012): Alkálie v karbonátových horninách macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XIX, 1–2, 68–70. Brno.