GEOARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM HALŠTATSKÉ ZEMNICE V MODŘICÍCH U BRNA

Roč. 17č. 1-2 (2010)

Abstrakt

There was studied the infilling of a sunken house from Modřice near Brno, dated to the Hallstatt period. On the base of geoarchaeological approach, the more precise interpretations were made concerning the way the house was built, used and abandoned. The methods of micromorphology, magnetic susceptibility, simple chemical analyses and palynological determination were applied.


Klíčová slova:
geoarchaeology, Hallstatt period, sunken house, micromorphology, south Moravia
Reference

Birks, H. J. B. (1992): Some reflections on the application of numerical methods in Quaternary palaeoecology. – Publs. Karelian Inst., Univ. Joensuu, 102, 7–20. Joensuu.
Bullock, P. – Murphy, C. P., eds. (1983): Soil micromorphology. – AB Academic, Berkhamsted.
Kemp, R. A. (2007): Soil Micromorphology. – In: Ellias, S. A., ed: Encyklopedia of Quaternary Science, vol. 3, 2103–2114. Elsevier, London.
Kos, P. (2009): Modřice (okr. Brno-venkov), „Rybníky“, Areál firmy Terramet a Rova. – Přehled výzkumů, 50, 310–311. Archeologický ústav AV ČR, Brno.
Krystková, L. (1975): Petrografický výzkum spraší na střední Moravě. – MS, kandidátská práce, Geografický ústav ČSAV, Geotest n. p. Brno.
Musil, R. (1993): Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru. – In: Přichystal, A. – Obstová, O. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska. – Moravské zemské muzeum a Sekce geologických věd PřF MU, 133–156. Brno.
Nalepka, D. – Walanus, A. (2003): Data processing in pollen analysis. – Acta Palaeobotanica, 43(1), 125–134. Kraków.
Pare, F. E. Ch. (1999): Beitrage zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil II: Grundzüge der Chronologie im westlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahrhundert v. Chr.). – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 46/1, 175–315. Mainz am Rhein.
Pelíšek, J. (1939): Příspěvek k charakteristice a rozdělení moravských spraší a sprašových zemin. – Příroda, 32, 195–198. Brno.
Podborský, V. (2006): Dějiny pravěku a rané doby dějinné. – 3. vyd., FF MU, 325 str. Brno.
Stoops, G. ed. (2003): Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections. – Soil Science Society of America, Inc. Madison, pp. 141. Wisconsin, USA.
Trbojevic, N. (2008): Comparative analysis of Viking Age pit houses. – MS, Fornleifafræði Háskóli Íslands. Reykjavík.

Metriky

413

Views

214

PDF views