Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník)

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Devonian phyllites of the Vrbno Group located near village of Dolní Údolí (W of Zlaté Hory) are crosscut by undeformed 1 m thick mafic dyke. Using whole-rock geochemistry and composition of all main rock-forming minerals, we classified the rock as a porphyric microdiorite (with biotite and plagioclase phenocrysts). Trace elements of this dyke indicate post-collisional geotectonic setting. The dyke shows LREE enrichment with pronounced negative Eu anomaly. The chondrite-normalized spidergram patterns after Pearce (1983) reveal TNT (Ta-Nb-Ti) negative anomaly, which is typical for calc-alkaline lamprophyres (Rock 1991). The origin of calc-alkaline lamprophyres at the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian region) may be connected with extensional gravitational collapse of the Hercynian orogen (Přichystal 1993). Cognate model can be supposed for the new microdiorite dyke.


Klíčová slova:
Silesicum; Vrbno Group; hercynian dyke; porphyric microdiorite; chemical composition
Reference

Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. – In: Henderson, P. (Ed.) Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, 63–114. Amsterdam.
Dvořák, J. – Přichystal, A. (1982): Lamprofyry stefanského stáří janovsko–artmanovského antiklinoria ve Slezsku. – Sbor. geol. Věd, Geol. 36, 93–113. Praha.
Cháb, J. – Mixa, P. – Vaněček, M. – Žáček, V. (1994): Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe). – Věst. Čes. geol. Úst., 69, 3, 7–15. Praha.
Cháb, J. – Opletal, M. (1986): Geologie prognózní plochy Rejvíz – Ondřejovice. Závěrečná zpráva s mapami 1 : 10 000. – MS, Čes. geol. služba. Praha.
Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia.– N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 177, 3, 367–392. Stuttgart.
Krmíček, L. – Přichystal, A. – Halavínová, M. (2006): Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005, 98–101. Brno.
Müller, D. – Groves, D. I. (2000): Potassic igneous rocks and associated gold–copper mineralization. – 1–225, Springer, Berlin – Heidelberg – New York.
Opletal, M. (1987): Stavba krystalinika mezi Rejvízem a Ondřejovicemi v severní části Hrubého Jeseníku. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1985, 145–147. Praha.
Pearce, J. A. (1983): Role of sub–continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. – In: Hawkesworth, C. J. – Norry, M. J. (Eds.) Continental Basalts and Mantle Xenoliths. Shiva, 230–249. Nantwich.
Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. – In: Přichystal, A., Obstová, V., Suk, M. (Eds.): Geologie Moravy a Slezska, 59–70. MZM a SGV PřF MU. Brno.
Rock, N. M. S. (1991): Lamprophyres. – 1–275, Blackie. Glasgow.
Rollinson, H. R. (1993): Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. – 1–344, Longman Group Limited, Harlow, Essex.
Štelcl, J. (1957): Křemenný dioritový porfyrit od Rejvízu ve Vysokém Jeseníku. – Čas. Mineral. Geol. II, 3, 311– 318. Praha.
Thompson, R. N. (1982): Magmatism of the British Tertiary Volcanic Province. – Scot. J. Geol., 18, 49–107.
Wilschowitz, J. (1938): Bericht über neues Gestein des Altvatergebirges. – Firgenwald, 11, 155–156. Reichenberg – Liberec.
Wilschowitz, J. (1939): Kurzgefasste Geologie des Altvatergebirges mit geologischer Karte. –Troppau – Opava.
Zachovalová, K. – Leichmann, J. – Švancara, J. (2002): Žulová Batholith: a post–orogenic, fractionated ilmenite–allanite I–type granite. – J. Czech Geol. Soc., 47,1–2, p. 35–44. Praha.

Metriky

303

Views

166

PDF views