K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor příspěvku je v požadovaném formátu
 • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory

Pokyny pro autory

Manuskript příspěvku do časopisu se řídí následujícími pravidly, podrobnější rady a návody naleznete po rozkliknutí odkazu

Osnova příšpěvku

 • Název
  • Česky
  • Anglicky
 • Autoři
  • Josef Novák 1, František Procházka 2
 • Kontakty (afiliace)
  • 1 celá korespondenční adresa prvního autora, e-mail
  • 2 celá korespondenční adresa druhého autora, e-mail
 • Klíčová slova
  • V angličtině – minimálně 5 termínů (analogicky postupovat od regionálně geologického zařazení…, od celku k detailům)
 • Abstrakt
  • V angličtině, 2 000–3 000 znaků včetně mezer s uvedením hlavních metod, výsledků a interpretace
 • Vlastní text
  • V češtině, popř. v angličtině
  • rozsah 12 000–14 000 znaků včetně mezer bez literatury, rozsáhlejší příspěvky pouze po domluvě s editorem, při velikosti písma 12 bodů a řádkování 1,5; písmo Times New Roman.
  • Text piště podle technických pokynů
 • Literatura
 • Obrázky, mapy a tabulky a jejich popisy

K článku publikovanému na stránkách časopisu (https://journals.muni.cz/gvms) mohou být také přiloženy elektronické přílohy obsahující použitá data nebo doplňující obrázky ve formátu PDF.