Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Manuskript příspěvku do časopisu se řídí následujícími pravidly, podrobnější rady a návody naleznete po rozkliknutí odkazu

Osnova příšpěvku

 • Název
  • Česky
  • Anglicky
 • Autoři
  • Josef Novák 1, František Procházka 2
 • Kontakty (afiliace)
  • 1 celá korespondenční adresa prvního autora, e-mail
  • 2 celá korespondenční adresa druhého autora, e-mail
 • Klíčová slova
  • V angličtině – minimálně 5 termínů (analogicky postupovat od regionálně geologického zařazení…, od celku k detailům)
 • Abstrakt
  • V angličtině, 2 000–3 000 znaků včetně mezer s uvedením hlavních metod, výsledků a interpretace
 • Vlastní text
  • V češtině, popř. v angličtině
  • rozsah 12 000–14 000 znaků včetně mezer bez literatury, rozsáhlejší příspěvky pouze po domluvě s editorem, při velikosti písma 12 bodů a řádkování 1,5; písmo Times New Roman.
  • Text piště podle technických pokynů
 • Literatura
 • Obrázky, mapy a tabulky a jejich popisy

K článku publikovanému na stránkách časopisu (https://journals.muni.cz/gvms) mohou být také přiloženy elektronické přílohy obsahující použitá data nebo doplňující obrázky ve formátu PDF.

 

Návod pro vložení příspěvku naleznete zde                 

 

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Jsou v příspěvku všechny požádované formální náležitosti?

  • anglický abstrakt 2000-3000 znaků a minimálně 5 klíčových slov
  • adresy autorů včetně e-mailu
  • popisky k obrázkům v českém i anglickém jazyce
 2. Je v příspěvku dodržen požadovaný fomát citací?
 3. Jsou připraveny všechny soubory podle technických pokynů?