K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Jsou v příspěvku všechny požádované formální náležitosti?

  • anglický abstrakt 2000-3000 znaků a minimálně 5 klíčových slov
  • adresy autorů včetně e-mailu
  • popisky k obrázkům v českém i anglickém jazyce
 • Je v příspěvku dodržen požadovaný fomát citací?
 • Jsou připraveny všechny soubory podle technických pokynů?

Pokyny pro autory

Manuskript příspěvku do časopisu se řídí následujícími pravidly, podrobnější rady a návody naleznete po rozkliknutí odkazu

Osnova příšpěvku

 • Název
  • Česky
  • Anglicky
 • Autoři
  • Josef Novák 1, František Procházka 2
 • Kontakty (afiliace)
  • 1 celá korespondenční adresa prvního autora, e-mail
  • 2 celá korespondenční adresa druhého autora, e-mail
 • Klíčová slova
  • V angličtině – minimálně 5 termínů (analogicky postupovat od regionálně geologického zařazení…, od celku k detailům)
 • Abstrakt
  • V angličtině, 2 000–3 000 znaků včetně mezer s uvedením hlavních metod, výsledků a interpretace
 • Vlastní text
  • V češtině, popř. v angličtině
  • rozsah 12 000–14 000 znaků včetně mezer bez literatury, rozsáhlejší příspěvky pouze po domluvě s editorem, při velikosti písma 12 bodů a řádkování 1,5; písmo Times New Roman.
  • Text piště podle technických pokynů
 • Literatura
 • Obrázky, mapy a tabulky a jejich popisy

K článku publikovanému na stránkách časopisu (https://journals.muni.cz/gvms) mohou být také přiloženy elektronické přílohy obsahující použitá data nebo doplňující obrázky ve formátu PDF.

 

Návod pro vložení příspěvku (v tuto chvíli není aktuální, bude aktualizován v co nejbližší době pro již funkční nový redakční systém) naleznete zde                 

 


Kenozoikum

Práce věnované výzkumu terciéru a kvartéru.

Mezozoikum

Články věnované výzkumu mezozoika

Paleozoikum

Články věnované výzkumu paleozoika (kambrium-perm).

Krystalinikum

Články věnované výzkumu v krystaliniku.

Aplikovaná geologie

Články věnované výzkumu v oblastech aplikované geologie (hydrogeologie, geochemie, inženýrská geologie a geotechnika, environmentalistika, užitá geofyzika a další aplikované geovědní obory)

Speciální čísla

Sekce určená článkům ve speciálních číslech časopisu