PROVENIENCE A GENEZE SEDIMENTŮ PUKLIN A JESKYNÍ STRÁNSKÉ SKÁLY

Filip Němec, Jiří Otava

Abstrakt

Sediments of numerous crevices and a cave in Jurassic limestones of the Stránská Skála Hill were studied especially from the viewpoint of translucent heavy mineral assemblages (THMA). The aim of the study was to evaluate the contribution of various sources to the composition of THMA. Relatively strong, aproximately 50 % participation of minerals (staurolite, kyanite, rutile, tourmaline) typical for basal Cenomanian sandstones (or Rudice formation sediments) reflects high share of this source. Further sources come most probably from Miocene sands (garnets), locally some contamination by eolic admixture was noticed (hornblende).

Bibliografická citace

Němec, F., & Otava, J. (2016). PROVENIENCE A GENEZE SEDIMENTŮ PUKLIN A JESKYNÍ STRÁNSKÉ SKÁLY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4849

Klíčová slova

Provenance; heavy minerals assemblages; genesis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hypr, D. (1975): Miocénní jeskynní sedimenty v oblasti Moravského krasu a okolí. – MS Dipl. Práce, Přírodověd. Fak. Univ. J. E. Purkyně. Brno.
Koubová, M. – Franců, J. (2006): Výzkum jílových minerálů ve výplni puklin na lokalitě Stránská skála. – MS, Česká geologická služba Brno. Brno.
Krystek, I. (1959): Příspěvek k otázce geneze a stáří rudických vrstev. – Kras v Československu, 1, 22-23. Brno.
Krystek, I. (1981): Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních komplexech. – Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purk. Brun, Geologia 22, 3, 101-107. Brno.
Lisá, L. (2004): Význam spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. – MS, disertační práce, MU, Ústav geologických věd, Přírodověd. Fak. MU. Brno.
Nehyba, S. (1995): Contribution to the knowledge of some course clastics in the area of Stránská Skála Hill. – In: Musil, R. (Ed.): Stránská Skála Hill Excavation of open-air sediments 1964-1972 Moravian Museum Brno, Anthropos series, Vol. 26 (N.S. 18), 43-46. Brno.
Otava, J. (1991): Heavy minerals and provenance of cave sands in the Moravian Karst. – In: National symposium of theoretical and applied karstology, 9, Bäile Herculane, Romania.
Otava, J. – Sulovský, P. – Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, VI, 94-98. Brno.