KRASOVÉ JEVY V HORNINÁCH BĚLOHORSKÉHO SOUVRSTVÍ (TURON, ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Z LOMU BŘEZINKA U LETOVIC

Tomáš Kumpan, Jan Vít

Abstrakt

Pseudokarstic features are common in clastic sediments at many places of the Bohemian Cretaceous Basin. Occurrences of karstic features which are naturally linked to calcareous sediments are less usual or rather rare. Probably the most extended is the tinyscale Miskovice Karst near Kutná Hora, where macroforms occur. Karstic features of lesser extent in pseudokarstic caves were documented in the Bohemian Paradise and known are as well from the Tichá Orlice and Svitava rivers valleys. Small-sized occurrence of karstic phenomena were found during recent mapping works in the surrounding of Letovice (W Moravia) in the Březinka quarry near Březová n. S. just above the base of the early Turonian Bílá Hora Formation. The karstic features are of a speleotheme character and are represented mainly by sinter crusts, tubercular sinters, concentric spheroidal aggregates and straws. The occurrence of concentric aggregates is tied to primary breccia cavities and, on the other hand, another karstic features occur mainly in cavities of corrosive character. Based on such observation we preliminary interpret the genesis of the secondary carbonates in two distinct phases. A crystallization of the concentric aggregates was connected with primary cavities environment, which were probably restricted to exogenous influences. Sinters, straws and other karstic features were generated during a second phase, characterized by influence of normal exogenous karstic processes.

Bibliografická citace

Kumpan, T., & Vít, J. (2014). KRASOVÉ JEVY V HORNINÁCH BĚLOHORSKÉHO SOUVRSTVÍ (TURON, ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Z LOMU BŘEZINKA U LETOVIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 25-27.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-25

Klíčová slova

Bohemian Cretaceous Basin, Orlice-Žďár development, karstology, speleothemes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balatka, B. – Sládek, J. (1963): Vývoj údolí v pseudokrasových horninách jihovýchodní části Polomených hor. – Československý kras, 15, 37–50. Praha.

Bruthans, J. – Churáčková, Z. – Jenč, P. – Schweigstillová, J. (2009): Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 54–58. Praha.

Cílek, V. – Kopecký, J. (1998): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. – 166 p.

Lipský, Z. (1989): Ke sprašovým závrtům u Miskovic. – Československý kras, 40, 114–116.

Mísař, Z. – Nekovařík, Č. – Zelenka, P. (2001): Geologická mapa 24-12 Letovice. Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů. – Český geologický ústav. Praha.

Schwarz, R. – Lochmann, Z. (1967): Krasové jevy v cenomanských vápencích mezi Miskovicemi a Malešovem u Kutné Hory. – Československý kras, 18, 63–68. Praha.

Stacke, J. (1958): Čertovy díry u Brněnce na Svitavsku. – Československý kras, 11, 190–191.

Stacke, J. (1960): Nekrasová puklinová jeskyně u Rozhraní na Svitavsku. – Československý kras, 13, 218–219. Praha.

Stacke, J. (1974): Nekrasové podzemní útvary v okolí Svitav. – Československý kras, 26, 100–103. Praha.

Vachtl, J. – Malecha, A. – Peloušek, J. – Pelikán, V. – France, J. – Ryšavý, P. (1968): Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. Díl IV. – Geotechnica, 32, 1–162.

Vítek, J. (1972a): Pseudokrasová puklinová jeskyně u Lanšperka. – Československý kras, 22, 35–48. Praha.

Vítek, J. (1972b): Pseudokrasové tvary Trstěnické tabule a přilehlého údolí Tiché Orlice. – Československý kras, 22, 35–48. Praha.

Vítek, J. (1977): Příspěvek k výzkumu pseudokrasových jevů u Bělé n. Svitavou. – Československý kras, 28, 94–98. Praha.

Vítek, J. (1987): Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal. – Československý kras, 38, 71–85.

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-25