Roč.27,č.1-2(2020)

Editoři článků:

David Buriánek, Jiří Faimon, Milan Geršl, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.; doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.; doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.; doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Dr.†; doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; Mgr. Jan Petřík, Ph.D.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.; RNDr. Jiří Rez, Ph.D.; RNDr. Tamara Sidorinová; RNDr. Zuzana Skácelová; Mgr. Bc. Karel Slavíček; doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; RNDr. Josef Večeřa; Mgr. Jan Vít, Dr.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, CSc.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Eva Žá… Číst více

Kenozoikum

Issue Description

Editoři článků:

David Buriánek, Jiří Faimon, Milan Geršl, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Redakční posouzení, recenzenti:

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.; RNDr. Miroslav Bubík, CSc.; doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.; doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.; doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.; doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.; Mgr. Josef Havíř, Dr.; doc. RNDr. Jaroslav Kadlec Dr.†; doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.; RNDr. Jiří Otava, CSc.; Mgr. Jan Petřík, Ph.D.; prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.; RNDr. Jiří Rez, Ph.D.; RNDr. Tamara Sidorinová; RNDr. Zuzana Skácelová; Mgr. Bc. Karel Slavíček; doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.; Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.; RNDr. Josef Večeřa; Mgr. Jan Vít, Dr.; doc. RNDr. Jiří Zachariáš, CSc.; doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Eva Žáčková

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • RNDr. Karel Martyčák – www.mikroskopy-prodej.cz
  • Českomoravský štěrk, a.s.

Toto číslo vychází 18. 12. 2020