VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA

Roč.13,(2006)

Abstrakt
The Upper Cambrian muscovite-biotite porphyric metagranites are characteristical rocks of the Svratka Crystalline Complex. They were strained and metamorphosed during Variscan orogenic event (330 ± 8 Ma) under amphibolite facies. Considered metagranites are interpreted as a result from dehydration-melting reactions involving biotite. The variations in chemical composition and mineral chemistry was explained by the fractionation process as the deformation process was isochemical predominatingly.

Klíčová slova:
Svratka Crystalline Complex; metagranites; chemical composition; evolution
Reference

Batchelor, R. A. – Bowden, P. (1985): Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. – Chem. Geol. 48, 43-55.
Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare Earth Element Geochemistry. - Developments in Geochemistry 2 (Henderson, R., ed.), 89-92, Elsevier, Amsterdam.
Inger, S. – Harris, N., (1993): Geochemical constraints on leucogranite magmatism in the Langtan Valley, Nepal Himalaya. – J. Petrol., 34, 345-368.
Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2003): GCDkit: new PC software for interpretation of whole-rock geochemical data from igneous rocks. – Geochim Cosmochim Acta 67: 186.
Krejčí, J. – Helmhacker, L. (1882): Erläuterungen zur geologischen Karte des Eisengebirges und der angrenzenden Gebiete im östlichen Böhmen. – Arch. naturwiss. Landes-Durchforsch. Böhm., 5, 1, 1-207, Praha.
Kretz, R. (1983): Symbols for rock – forming minerals. – Amer. Mineralogist, 68, 277-279.
Melichar, R. (1991): Základní geologické mapování 1 : 25000 na listu Křižánky. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989, 138-140. Praha.
Melichar, R. – Buriánek, D. – Břízová, E. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Fürych, V. – Hanžl, P. – Kirchner, K. – Lysenko, V. – Mrnková, J. – Roštínský, P. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Vít, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-111 SNĚŽNÉ.- p. 63, MS, Český geologický ústav. Praha.
Pearce, J. A. - Harris, N. W. - Tindle, A. G. (1984): Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. – J. Petrol., 25, 956-983.
Pupin, J. P. (1980): Zircon and granite petrology. ľ Contrib. Mineral. Petrol., 73, 207-220.
Schulmann, K. – Kröner, A. – Wendt, I. J. – Hegner, E. – Konopásek, J. – Lexa, O. – Štípská, P. (2005): Chronological constraints on the Palaeozoic evolution of the Variscan orogenic root system in the eastern Moldanubian zone of the Bohemian Massif. Am. J. Sci., in revision.
Stárková, I. – Macek, J. – Moupic, Z., (1996): Geologická mapa ČR: list 24-11, Nové Město na Moravě, 1:50 000. – Český geologický ústav, Praha.
Stárková, I. – Opletal, M. – Adamovič, J. – Macek, J. (1998): Geologická mapa ČR: list 14-33, Polička, 1:50 000. – Český geologický ústav, Praha.
Svoboda, J. – Zoubek, V. (1950): Zpráva o orientačním výzkumu rozhraní moldanubické, moravské a lužické stavby. – Věst. Stát. geol. Úst., 15, 309-316.
Svoboda, J. – Zoubek, V. – Kodym, O. et. al (1962): Geologická mapa Česká Třebová 1:200 000. – Ústř. Úst. Geol., Praha.
Sylvester, P. J. (1998): Post-collisional strongly peraluminous granites. – Lithos, 45, 29-44.
Weaver, B. L – Tarney, J. (1984): Empirical approach to estimating the composition of the continental crust. – Nature, 310: 575-577.
Zavřelová, A. – Melichar, R. – Verner, K. (2006): Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. – Moravskoslezské palezoikum 2006, 24. Brno.

Metriky

317

Views

174

PDF views