VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA

David Buriánek, Pavel Hanžl, Rostislav Melichar, Alice Zavřelová

Abstrakt

The Upper Cambrian muscovite-biotite porphyric metagranites are characteristical rocks of the Svratka Crystalline Complex. They were strained and metamorphosed during Variscan orogenic event (330 ± 8 Ma) under amphibolite facies. Considered metagranites are interpreted as a result from dehydration-melting reactions involving biotite. The variations in chemical composition and mineral chemistry was explained by the fractionation process as the deformation process was isochemical predominatingly.

Bibliografická citace

Buriánek, D., Hanžl, P., Melichar, R., & Zavřelová, A. (2016). VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 13. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4871

Klíčová slova

Svratka Crystalline Complex; metagranites; chemical composition; evolution

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Batchelor, R. A. – Bowden, P. (1985): Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. – Chem. Geol. 48, 43-55.
Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare Earth Element Geochemistry. - Developments in Geochemistry 2 (Henderson, R., ed.), 89-92, Elsevier, Amsterdam.
Inger, S. – Harris, N., (1993): Geochemical constraints on leucogranite magmatism in the Langtan Valley, Nepal Himalaya. – J. Petrol., 34, 345-368.
Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2003): GCDkit: new PC software for interpretation of whole-rock geochemical data from igneous rocks. – Geochim Cosmochim Acta 67: 186.
Krejčí, J. – Helmhacker, L. (1882): Erläuterungen zur geologischen Karte des Eisengebirges und der angrenzenden Gebiete im östlichen Böhmen. – Arch. naturwiss. Landes-Durchforsch. Böhm., 5, 1, 1-207, Praha.
Kretz, R. (1983): Symbols for rock – forming minerals. – Amer. Mineralogist, 68, 277-279.
Melichar, R. (1991): Základní geologické mapování 1 : 25000 na listu Křižánky. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989, 138-140. Praha.
Melichar, R. – Buriánek, D. – Břízová, E. – Buriánková, K. – Čurda, J. – Fürych, V. – Hanžl, P. – Kirchner, K. – Lysenko, V. – Mrnková, J. – Roštínský, P. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Vít, J. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-111 SNĚŽNÉ.- p. 63, MS, Český geologický ústav. Praha.
Pearce, J. A. - Harris, N. W. - Tindle, A. G. (1984): Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. – J. Petrol., 25, 956-983.
Pupin, J. P. (1980): Zircon and granite petrology. ľ Contrib. Mineral. Petrol., 73, 207-220.
Schulmann, K. – Kröner, A. – Wendt, I. J. – Hegner, E. – Konopásek, J. – Lexa, O. – Štípská, P. (2005): Chronological constraints on the Palaeozoic evolution of the Variscan orogenic root system in the eastern Moldanubian zone of the Bohemian Massif. Am. J. Sci., in revision.
Stárková, I. – Macek, J. – Moupic, Z., (1996): Geologická mapa ČR: list 24-11, Nové Město na Moravě, 1:50 000. – Český geologický ústav, Praha.
Stárková, I. – Opletal, M. – Adamovič, J. – Macek, J. (1998): Geologická mapa ČR: list 14-33, Polička, 1:50 000. – Český geologický ústav, Praha.
Svoboda, J. – Zoubek, V. (1950): Zpráva o orientačním výzkumu rozhraní moldanubické, moravské a lužické stavby. – Věst. Stát. geol. Úst., 15, 309-316.
Svoboda, J. – Zoubek, V. – Kodym, O. et. al (1962): Geologická mapa Česká Třebová 1:200 000. – Ústř. Úst. Geol., Praha.
Sylvester, P. J. (1998): Post-collisional strongly peraluminous granites. – Lithos, 45, 29-44.
Weaver, B. L – Tarney, J. (1984): Empirical approach to estimating the composition of the continental crust. – Nature, 310: 575-577.
Zavřelová, A. – Melichar, R. – Verner, K. (2006): Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. – Moravskoslezské palezoikum 2006, 24. Brno.