ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik

Abstrakt

Limestones of the Macocha and Líšeň Formations and silty to clayey shales of the Rozstání Formation as cement raw material are extracted from the Mokrá Quarry in the southern part of the Moravian Karst. Limestones of the both mentioned formations have only very low concentrations of potassium and sodium. The paper is focused on the study of chemical and mineralogical composition of the mentioned shales sampled in the eastern part of the Mokrá Quarry. The rocks have been investigated by using EDX analysis. In the studied shales, a pelitic fraction usually prevails over an aleuritic one. Up to 90 % of the pelitic fraction comprises phyllosilicates (mainly muscovite and illite), hereinaft er identified quartz and feldspars (K-feldspar, less oft en plagioclase). Aleuritic component is significantly represented by quartz. The studied rocks are rich in alkali elements (2.5 wt. % K2O and 2.6 wt. % Na2O in average). Potassium occurs in phyllosilicates of the composition corresponding to illite (or) muscovite and to biotite, partly replaced by chlorite of the clinochlore-chamosite series. Sodium is present in feldspars. It is clear that silty to clayey shales of the Rozstání Formation may significantly affect the total alkali content in the produced cement. Data are tabled and discussed.

Bibliografická citace

Štelcl, J., Zimák, J., & Donocik, R. (2014). ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 107-109. 

Klíčová slova

Moravian Karst, Rozstání Formation, alkali elements, shales, Mokrá Quarry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Rez, J. (2010): Strukturně-geologický vývoj jižní části Moravského krasu. – MS, disertační práce, PřF MU Brno.

Štelcl, J. – Schmidt, J. (1963): Příspěvek k petrografii a sestavení spodnokarbonských břidlic Drahanské vysočiny. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Geologia 2, IV, 3, 3–44.

Štelcl, J. – Zimák, J. (2012): Obsahy alkálií v cementářských surovinách těžených ve východní části velkolomu Mokrá. – MS, PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.

Štelcl, J. – Zimák, J. – Donocik, R. (2013): Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 1–2, 213–216.