ZRNITOSTNÍ CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z VÝCHODNÍ MORAVY

Slavomír Nehyba, Klára Hilscherová

Abstrakt

Modern fluvial deposits of both small and large rivers were studied at 14 monitoring sites in the area of eastern Moravia (Czech Republic). The grain size of deposits reflects wider spectra of transportation, although the suspended load dominates. The grain size of studied fluvial sediments was both sediment supply and discharge controlled. The role of the material source seems to be dominant whereas the influence of fluvial discharge is seasonal. Studied sediments reflect seasonal trends and variability in fluvial discharges with maximum discharge values in the early spring (snow melting) and summer (thunderstorm events) periods.

Bibliografická citace

Nehyba, S., & Hilscherová, K. (2016). ZRNITOSTNÍ CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z VÝCHODNÍ MORAVY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4735

Klíčová slova

modern fluvial deposits; large and small rivers; grain size; bed load; suspended load

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Demek, J. (ed.) (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia Praha, 1–584.
Dropo, I. G. – Ongley, E. D. (1994): Flocculation of suspended sediment in rivers of southwestern Canada. – Water Research, 28. 1799–1809.
Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain-size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3–26.
Havlíček, P. (ed.) (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 25-31 Kroměříž. ČGS Praha, 1–75.
Jinochová, J. (1996a): Mapa významných krajinných jevů list 25-34 Luhačovice. ČGS Praha.
Jinochová, J. (ed.) (1996b): Mapa významných krajinných jevů list 25-32 Zlín. ČGS Praha.
Jinochová, J. (ed.) (1997): Signální mapa střetů zájmů list 25-32 Zlín. ČGS Praha.
Kašpárek, M. (ed.) (1997a): Mapa antropogenních zátěží a geodynamických jevů list 25-34 Luhačovice. ČGS Praha.
Kašpárek, M. (ed.) (1997b): Mapa antropogenních zátěží a geodynamických jevů list 25-32 Zlín. ČGS Praha.
Konta, J. (1973): Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. Univerzita Karlova Praha. 1–375.
Kukal, Z. (1985): Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. Metodická příručka ÚÚG Praha. 1–80.
Nehyba, S. – Adamová, M. – Faimon, J. – Kuchovský, T. – Holoubek, I. – Zeman, J. (2010): Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: A case study from the Dřevnice River basin, eastern Moravia, Czech Republic. Geologica Carpathica. In press.
Novák, Z. (ed.) (1994): Geologická mapa ČR list 25-31 Kroměříž. ČGS Praha.
Owens, P. N. – Batalla, R. J. – Collins, A. J., Gomez, B. – Hicks, D. M. – Horowitz, A. J. – Kondolof, G. M. – Marden, M. – Page, M. J. – Peacock, D. H. – Petticrew, E. L. – Salomons, W. – Trustrum, N. A. (2005): Fine-grained sediment in river systems: environmental significance and management issues. River Research and Applications 21. p. 693–717.
Pesl, V. (ed.) (1982): Geologická mapa ČSR list 25-32 Gottwaldov. ČGS Praha.
Vlček, V. (ed.) (1984): Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexicon ČSR. Academia Praha 1–315.
Volšan, V. (ed.) (1989): Mapa významných krajinných jevů list 25-32 Gottwaldov. ČGS Praha.
Vůjta, M. (ed.) (1987): Geologická mapa ČSR list 25-34 Luhačovice. ČGS Praha.
Walling, D. E. – Moorehead, P. W. (1989): The particle size characteristics of fluvial suspended sediment: an overview. Hydrobiologia 176/177. 125–149.
Walling, D. E. – Owens, P. N. – Waterfall, B. D. – Leeks, G. J. L. – Wass, P. D. (2000): The particle size characteristics of fluvial suspended sediment in the Humber and Tweed catchments, UK. The Science of Total Environment 251. p. 205–222.
Whitmore, G. P. – Crook, K. A. W. – Johnson, D. P. (2004): Grain size control of mineralogy and geochemistry in modern river sediment, New Guinea collision, Papua New Guinea. Sedimentary Geology, 171. 129–157.