Vol 18, No 2 (2011)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Dr. Kamil Zágoršek, RNDr. Zuzana Skácelová, Mgr. Radek Vodrážka, Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Mgr. Lenka Lisá, Ph.D., RNDr. Marianna Kováčová, Ph.D., Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Mgr. Vojtěch Erban, RNDr. Nela Doláková, CSc., RNDr. Petr Dobeš, Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský,
Mgr. Eva Kryštofová, RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. 

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná, Miroslav Bubík

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází  25. 9. 2011

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Petra Basistová, Nela Doláková
David Buriánek, Miroslav Bubík, Oldrich Krejčí
Michal Francírek, Slavomír Nehyba
Miroslav Halló
Linda Kedrová, Kamil Zágoršek
Karel Kirchner, Petr Münster, Zdeněk Máčka
Zdeněk Máčka, Jakub Ondruch, Monika Michálková
Lukáš Maňák, Rostislav Melichar
Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Petra Jakubová, Otakar Krásný
Tomáš Pecka
Marcela Pražáková, Martin Blecha, Jiří Faimon
Mirek Smetana
Karel Šilhán
Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba

Mezozoikum

Miroslav Bubík, Vít Baldík
Michal Seko
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček

Paleozoikum

Petr Barák, Ivan Poul, Milan Geršl, Jindřich Hladil, Marek Pukaj
Jana Brtníková, Slavomír Nehyba
Zdeněk Dolníček, Petr Gadas
Roman Donocik, Marek Slobodník
Lubomír Maštera, Slavomír Nehyba
Gabriela Tóthová, Rostislav Melichar, Markéta Kernstocková
Jiří Zimák, Miroslav Nepejchal

Krystalinikum

David Buriánek, Helena Gilíková
Alena Fuksová, Zdeněk Dolníček, Petr Gadas
Pavel Hanžl, Kristýna Hrdličková
Richard Knecht, Zdeněk Losos
Martin Kontár
Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar
Antonín Přichystal, Marek Slobodník
Miloš René

Aplikovaná geologie

Zdeněk Čech, Jaromír Leichmann
Jan Černý, Václav Vávra
Marta Durďáková, Jiří Faimon
Roman Horníček, Jiří Faimon, Daniel Sas
Martin Pavlík, Jaromír Leichmann
Jan Petřík, Antonín Přichystal
Jarmila Pospíšilová, Jiří Faimon
Denisa Poulová, Karel Kněžínek, Rostislav Melichar
Renáta Přichystalová, Jindřich Štelcl, Václav Vávra
Iva Sedláková
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Jiří Zimák
Jiří Zimák, Libuše Ďurďová
Jiří Zimák, Veronika Jůzková