Roč.18,č.2(2011)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Dr. Kamil Zágoršek, RNDr. Zuzana Skácelová, Mgr. Radek Vodrážka, Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Mgr. Lenka Lisá, Ph.D., RNDr. Marianna Kováčová, Ph.D., Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Mgr. Vojtěch Erban, RNDr. Nela Doláková, CSc., RNDr. Petr Dobeš, Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. V… Číst více

Kenozoikum

Aplikovaná geologie

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Dr. Kamil Zágoršek, RNDr. Zuzana Skácelová, Mgr. Radek Vodrážka, Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Mgr. Lenka Lisá, Ph.D., RNDr. Marianna Kováčová, Ph.D., Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Mgr. Vojtěch Erban, RNDr. Nela Doláková, CSc., RNDr. Petr Dobeš, Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., RNDr. Jiří Zachariáš, Dr., RNDr. Václav Vávra, Ph.D., Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D., RNDr. Jiří Otava, CSc., Doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc., Doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., RNDr. Karel Malý, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský,
Mgr. Eva Kryštofová, RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. 

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná, Miroslav Bubík

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.

Toto číslo vychází  25. 9. 2011

1. strana obálky

2. strana obálky

3. strana obálky

4. strana obálky