Editorský tým

Redakční rada

Aleš Bajer, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Marek Slobodník, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Roman Aubrecht, Kat. geológie a paleontológie, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Katarína Adameková, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Jiří Faimon, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Milan Geršl, , Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Mathias Harzhauser, Naturhistorisches Museum Wien, Austria

Radomír Grygar, Česká geologická služba, Česká republika

Václav Kachlík, Ústav geologie a paleontologie, Karlova Univerzita, Praha, Česká republika

Martin Ivanov, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Karel Kirchner, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Česká republika

Zdeněk Losos, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

David Buriánek, Česká geologická služba, Česká republika

Helena Gilíková, Česká geologická služba, Česká republika

Martin Netoušek, Kamenolomy ČR s.r.o., Česká republika

Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Česká republika

Martin Knížek, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

 

Šéfredaktor

Marek Slobodník, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Editoři

Katarína Adameková, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Aleš Bajer, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Helena Gilíková, Česká geologická služba, Česká republika

David Buriánek, Česká geologická služba, Česká republika

Zdeněk Losos, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Martin Ivanov, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Jiří Faimon, ÚGV PřF MU, Česká republika

Marek Slobodník, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Pavla Tomanová, Česká geologická služba, Česká republika

 

Sazba a technická redakce

Pavel Klímek, Česká republika

Helena Gilíková, Česká geologická služba, Česká republika

Martin Knížek, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika

Obal, tiráže, web

Martin Knížek, Ústav geologických věd, PřF MU, Česká republika