Vol 14 (2007)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D.RNDr. Tadeáš Czudek, Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, DrSc., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Milan Geršl

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.

1. strana obálky

4. strana obálky

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Kenozoikum

Ivo Baroň
Miroslav Bubík
Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
Slavomír Nehyba, Ondřej Bábek
Slavomír Nehyba, Jiří Rez
Slavomír Nehyba, Luboš Souček
Aleš Vídeňský, Daniel Nývlt, Petra Štěpančíková

Mezozoikum

Petr Skupien

Paleozoikum

David Buriánek, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba, Jiří Otava
Josef Havíř, Helena Gilíková
Milada Vavrdová, Helena Gilíková, Radek Mikuláš

Krystalinikum

Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Petr Gadas, Miroslava Gregerová, Lukáš Krmíček
David Buriánek, Zuzana Skácelová
Stanislav Houzar, David Buriánek
Lukáš Krmíček, Mojmír Opletal
Miloš René

Aplikovaná geologie

Milan Geršl, Marcel Kosina, Ivo Sedláček, Dana Nováková, Fraňo Travěnec
Milan Geršl, Pavel Kalenda, Aleš Havlín, Roman Duras
Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Zuzana Kuljovská
Jaromír Hanák, Hana Müllerová, Pavel Müller
Jaromír Hanák, Pavel Müller, Hana Müllerová, Ivan Kašparec, Vratislav Pecina, Miloš Abraham, Bohumil Veleba
Miroslava Gregerová, Dana Hanuláková
Dana Havlín Nováková
Martin Knížek, Jiří Kamas, Jiří Bruthans
Eva Kryštofová
Pavel Müller, Jaromír Hanák, Ivan Kašparec, Hana Müllerová, David Buriánek, Pavel Hanžl, Miloš Abraham, Bohumil Veleba
Tomáš Pánek, Petr Tábořík, Jan Hradecký