Roč.14,(2007)

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D.RNDr. Tadeáš Czudek, Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, DrSc., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Milan Geršl

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydá… Číst více

Aplikovaná geologie

Issue Description

Sestavili:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D., Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D.

Redakční posouzení, recenzenti:

Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc., RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Mgr. David Buriánek, Ph.D.RNDr. Tadeáš Czudek, Prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc., Mgr. Josef Havíř, Dr., Doc. RNDr. Jindřich Hladil, CSc., RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D, DrSc., Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Ph.D., Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., RNDr. Peter Pálenský, Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., RNDr. Theodor Staněk, Mgr. Jan Vít, Dr., Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Sazba a technická redakce:

Milan Geršl

Jazyková úprava:

Jiřina Novotná

Na vydání čísla se podíleli, včetně finanční podpory:

  • Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
  • Česká geologická služba
  • Českomoravský štěrk, a. s.

1. strana obálky

4. strana obálky