ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS)

Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik

Abstrakt

Concentrations of alkaline elements (sodium and potassium) were determined by EDX analysis and also by laboratory gamma–ray spectrometry (in case of potassium) in carbonate rocks of Macocha Fm. and Líšeň Fm. (limestones and calciturbidites) exploited in the Mokrá quarry in the southern part of the Moravian Karst. Platform carbonates of the Macocha Fm. and deep–subtidal to basin–floor nodular limestones of the Líšeň Fm. (so-called Křtiny Lmst.) have only low concentrations of sodium and potassium (in most of samples less than 0.5 wt. % Na2O and less than 0.5 wt. % K2O). The concentrations of alkaline elements in calciturbidites of the Líšeň Fm. in the Moravian Karst are higher: siliciclastic beds of calciturbidites contain 0.6–3.4 wt. % K2O and 0.04–1.8 wt. % Na2O. Increased potassium concentrations in calciturbidites are linked to a presence of phyllosilicates (illite) in siliciclastic beds. Sodium concentrations in siliciclastic beds could be linked to authigenic albite that was identifi ed by electron micro probe analysis.

Bibliografická citace

Štelcl, J., Zimák, J., & Donocik, R. (2012). ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1672

Klíčová slova

Moravian Karst, alkaline elements, limestones, calciturbidites

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Breitenbücher, R. (2006): Alkali–Kieselsäure-Reaktion (AKR) – Folgerungen für den Betonstraßenbau. – Strasse + Autobahn, 4, 205–209, Kirschbaum Verlag, Bonn.

Modrý, S. (2002): Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací. – MS, ČVUT Praha.